Політика конфіденційності щодо персональних даних

1 Загальна інформація

Ця Політика конфіденційності написана відповідно до вимог чинного законодавства та описує спосіб, яким Parimatch поводиться з персональними даними, та заходи, вжиті для забезпечення безпеки персональних даних.

1.1 Основна мета Parimatch - відстоювати права та свободи осіб та громадян при обробці їх персональних даних.

1.2 Ця політика Parimatch щодо обробки особистої інформації ("Політика") поширюється на всю інформацію, яку Parimatch може отримати про відвідувачів https://parimatch-sportsbook.com.

2 Основні умови

2.1 Автоматизована обробка персональних даних - це обробка персональних даних за допомогою комп’ютерних технологій.

2.2 Блокування персональних даних - це тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3 Веб -сайт означає набір графічних та інформаційних матеріалів, а також комп’ютерних програм та баз даних, що забезпечує їх доступність в Інтернеті за адресою мережі. https://parimatch-sportsbook.com.

2.4 Інформаційна система персональних даних - це сукупність персональних даних, що містяться в базах персональних даних, а також інформаційних технологій та технічних засобів, що забезпечують їх обробку.

2.5 Анонімізація персональних даних - це дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації, чи належать ці особи певному Користувачу чи іншому суб’єкту персональних даних.

2.6 Обробка персональних даних - це будь -яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що виконуються з використанням або без використання засобів автоматизації з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), вилучення , використання, передача (розповсюдження, надання, доступ), деперсоналізація, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7 Персональні дані-це будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано стосується конкретного або ідентифікованого Користувача веб-сайту https://parimatch-sportsbook.com.

2.8 Користувач - будь -який відвідувач https://parimatch-sportsbook.com.

2.9 Надання персональних даних - це дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі чи певному колу осіб.

2.10. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на територію іноземної держави іноземному державному органу, іноземній фізичній особі чи іноземній юридичній особі.

2.11. Знищення персональних даних - це будь -яка дія, внаслідок якої персональні дані безповоротно знищуються з неможливістю подальшого відновлення вмісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних та (або) знищенням матеріальних носіїв персональних даних.

3. Загальні права та обов’язки компанії Parimatch

3.1 Parimatch має право:

- отримувати від суб’єкта персональних даних точну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;

- У разі, якщо суб’єкт персональних даних відкликає згоду на обробку персональних даних, Parimatch має право продовжувати обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних на підставах, визначених Законом про персональні дані ;

- самостійно визначати склад та перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання зобов’язань згідно із Законом про персональні дані та положеннями, прийнятими відповідно до нього, якщо інше не передбачено Законом про персональні дані чи іншими федеральними законами.

3.2 Parimatch повинен:

- надавати суб’єкту персональних даних на його прохання інформацію, що стосується обробки його персональних даних;

- відповідати на запити та запити суб’єктів персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону про персональні дані;

- повідомити на запит органу, відповідального за захист прав суб'єктів персональних даних, необхідну інформацію протягом 30 днів з дня такого запиту

- Опублікувати або іншим чином забезпечити необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки персональних даних

- Вживати юридичних, організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також інших протиправних дій щодо персональних даних

- Виконувати інші обов’язки, передбачені Законом про персональні дані.

4 Основні права та обов’язки суб’єктів персональних даних

4.1 Суб’єкти персональних даних мають право:

- Отримувати інформацію, що стосується обробки його чи її персональних даних, за винятком випадків, передбачених федеральними законами. Інформація надається суб’єкту персональних даних компанією Parimatch у доступній формі та не містить персональних даних, що стосуються інших суб’єктів персональних даних, якщо немає законних підстав для розкриття таких персональних даних. Перелік інформації та порядок її отримання викладені в Законі про персональні дані;

- вимагати від Parimatch уточнити його персональні дані, заблокувати або знищити їх, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або непотрібними для заявленої мети обробки, та вживати законодавчих заходів для захисту своїх прав;

- висувати умову попередньої згоди при обробці персональних даних з метою просування товарів, робіт та послуг на ринок

- відкликати згоду на обробку персональних даних;

- звертатися до органу, відповідального за захист прав суб’єктів персональних даних, або до суду проти незаконних дій чи бездіяльності Parimatch при обробці їх персональних даних;

5. Parimatch може використовувати такі персональні дані

Прізвище, ім’я та по батькові.

Адреса електронної пошти.

Номери телефонів.

5.4 Сайт також збирає та обробляє неперсоналізовані дані відвідувачів (включаючи файли cookie) за допомогою статистичних служб Інтернету, таких як Google Analyticsтощо.

5.5 Вищезгадані дані далі поєднуються у тексті цієї Політики із загальною концепцією Персональних даних.

5.6. Parimatch не обробляє спеціальні категорії Персональних даних, що стосуються раси, етнічної приналежності, політичних поглядів, релігійних чи філософських переконань та інтимного життя.

5.7 Обробка персональних даних, дозволених для розповсюдження, із спеціальних категорій персональних даних, зазначених у частині 1 статті 10 Закону про персональні дані, дозволяється, якщо дотримуються заборон та умов, визначених у статті 10.1 Закону про персональні дані.

5.8 Згода Користувача на обробку персональних даних, дозволену для розповсюдження, оформляється окремо від інших згод на обробку його персональних даних. У цьому випадку повинні дотримуватися умови, передбачені, зокрема, статтею 10.1 Закону про персональні дані. Вимоги до змісту такої згоди встановлюються компетентним органом з питань захисту прав суб'єктів персональних даних.

5.8.1 Користувач повинен надати Parimatch свою згоду на обробку своїх персональних даних, дозволену для розповсюдження.

5.8.2 Parimatch не пізніше трьох робочих днів після отримання згоди Користувача публікує інформацію щодо умов обробки, заборон та умов обробки Персональних даних, дозволених для розповсюдження необмеженій кількості осіб.

5.8.3 Передача (розповсюдження, надання, доступ) персональних даних, дозволених суб’єктом персональних даних для розповсюдження, повинна бути припинена в будь -який час на вимогу суб’єкта персональних даних. Ця вимога повинна містити прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу або поштову адресу) суб’єкта персональних даних, а також перелік персональних даних, обробка яких буде припинено. Персональні дані, зазначені в цьому запиті, можуть оброблятися лише тією компанією Parimatch, до якої спрямований запит.

5.8.4 Згода на обробку персональних даних, дозволених до розповсюдження, припиняється після отримання Parimatch запиту, зазначеного в пункті 5.8.3 цієї Політики, щодо обробки персональних даних.

6. Принципи обробки персональних даних

6.1 Обробка персональних даних повинна бути законною та справедливою.

6.2 Обробка персональних даних обмежується досягненням конкретних, заздалегідь визначених та законних цілей. Обробка персональних даних, несумісних із цілями збору персональних даних, не дозволяється.

6.3 Бази даних, що містять персональні дані, які обробляються для цілей, несумісних між собою, не можна об'єднувати.

6.4 Обробляються лише особисті дані, які відповідають цілям обробки.

6.5 Зміст та обсяг оброблених персональних даних мають відповідати зазначеним цілям обробки. Оброблені персональні дані не повинні бути надмірними щодо зазначених цілей обробки. 6.6.

6.6 Обробка персональних даних повинна забезпечувати точність персональних даних, їх адекватність та, у разі необхідності, їх релевантність стосовно цілей, для яких обробляються персональні дані. Parimatch вживає необхідних кроків та/або забезпечує вжиття заходів для видалення або уточнення неповних або неточних даних.

7. Цілі обробки персональних даних

7.1 Мета обробки персональних даних Користувача:

- інформування Користувача шляхом надсилання електронних листів;

- укладання, виконання та розірвання цивільно -правових договорів;

-надання Користувачу доступу до послуг, інформації та/або матеріалів, що містяться на веб-сайті https://parimatch-sportsbook.com.

7.2 Також Оператор має право надсилати Користувачу сповіщення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовити в отриманні інформаційних повідомлень, надіславши електронне повідомлення Оператору за адресою [email protected] з приміткою «Відмовтеся від сповіщень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції».

7.3 Анонімізовані дані Користувачів, зібрані за допомогою служб статистики Інтернету, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайту та його вмісту.

8. Правові підстави обробки персональних даних

8.1 Правовою основою для обробки персональних даних Parimatch є:

- статутні (установчі) документи Parimatch;

- федеральні закони та інші закони та нормативні акти у сфері захисту персональних даних;

- Згода користувачів на обробку їх персональних даних та на обробку персональних даних, дозволених для розповсюдження.

8.2. Parimatch обробляє персональні дані Користувача, лише якщо вони заповнені та/або подані Користувачем за допомогою спеціальних форм, розміщених на https://parimatch-sportsbook.com або надісланих Parimatch електронною поштою. Заповнюючи відповідні форми та/або надаючи свої персональні дані Parimatch, Користувач прямо погоджується з цією Політикою.

8.3. Parimatch обробляє неперсональні дані про Користувача, якщо це дозволено у налаштуваннях веб-переглядача Користувача (збереження файлів cookie та використання технології JavaScript увімкнено).

8.4. Суб'єкт персональних даних приймає рішення щодо своїх персональних даних і дає згоду вільно, охоче та у власних інтересах.

9. Умови обробки персональних даних

9.1 Обробка персональних даних здійснюється за згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних.

9.2 Обробка персональних даних необхідна для виконання угоди, сторони якої або бенефіціара чи гаранта, стороною якої є суб’єкт персональних даних, а також для укладення угоди з ініціативи суб’єкта особистих даних або угоди, згідно з якою суб’єктом персональних даних буде бенефіціар або гарант.

9.3 Обробка персональних даних необхідна для реалізації прав та законних інтересів Parimatch або третіх сторін або для досягнення суспільної мети за умови, що права та свободи суб’єкта даних не порушуються.

9.4 Особисті дані обробляються, до яких суб’єкт даних має доступ або на прохання необмеженої кількості осіб (далі - загальнодоступні персональні дані).

10. Порядок збору, зберігання, передачі та іншої обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються компанією Parimatch, буде забезпечуватися шляхом впровадження правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для повної відповідності чинним законодавчим вимогам щодо захисту персональних даних.

10.1. Parimatch забезпечує безпеку персональних даних і вживає всіх можливих заходів для запобігання доступу до персональних даних стороннім особам.

10.2 Особисті дані Користувача ніколи і ні за яких обставин не будуть розголошені третій стороні, крім випадків, пов'язаних із застосуванням чинного законодавства, або якщо особа дала згоду Parimatch на розкриття її/її Персональних даних будь -якій третій стороні за цивільним договором.

10.3 У разі неточностей у Персональних даних Користувач може самостійно оновлювати Персональні дані, надіславши повідомлення Parimatch за адресою [email protected] з позначкою «Оновлення персональних даних».

10.4 Строк обробки персональних даних визначається досягненням цілей, для яких були зібрані персональні дані, якщо інший термін не передбачений договором або чинним законодавством.

Користувач може відкликати свою згоду на обробку персональних даних у будь-який час, надіславши Parimatch повідомлення електронною поштою на електронну адресу Parimatch [email protected] з темою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

10.5 Вся інформація, зібрана сторонніми службами, включаючи платіжні системи, засоби зв'язку та інших постачальників послуг, зберігається та обробляється цими сторонами (Parimatch) відповідно до їх Угоди користувача та Політики конфіденційності. Суб’єкт даних та/або Користувач несе відповідальність за своєчасне ознайомлення із зазначеними документами. Parimatch не несе відповідальності за дії третіх сторін, включаючи постачальників послуг, зазначених у цьому пункті.

10.6. При обробці персональних даних компанія Parimatch зберігає конфіденційність персональних даних.

10.7. Parimatch зберігає персональні дані у формі, що дозволяє ідентифікувати суб’єкта персональних даних не довше, ніж того вимагають цілі обробки персональних даних, якщо тільки період зберігання персональних даних не встановлений федеральним законом, угодою, суб’єктом персональних даних якого є сторона, бенефіціар або гарант.

11. Перелік дій, які проводить Parimatch з персональними даними 

Parimatch збирає, записує, систематизує, накопичує, зберігає уточнення (оновлення, зміни), витягує, використовує, передає (розповсюдження, надання, доступ), анонімізує, блокує, видаляє та знищує персональні дані.

12. Конфіденційність персональних даних

Компанія Parimatch та інші особи, які мають доступ до персональних даних, не будуть розголошувати або поширювати персональні дані будь -якій третій стороні без згоди суб’єкта даних, за винятком випадків, передбачених Федеральним законом.

13. Заключні положення

13.1 Користувач може отримати будь-яке роз’яснення з питань, що представляють інтерес, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Parimatch електронною поштою за адресою [email protected].

13.2 Будь -які зміни в політиці Parimatch щодо персональних даних будуть відображені в цьому документі. Політика залишається в силі нескінченно довго, доки її не замінить нова версія.